Telekom Slovenije

Tekmovanje v ekoznanju

Ekokviz je ekipno tekmovanje v ekoznanju za šeste, sedme in osme razrede osnovnih šol. V organizaciji programa Ekošole in s sodelovanjem Telekoma Slovenije poteka od šolskega leta 2001/2002, od šolskega leta 2008/2009 pa v celoti prek spleta.

 

V šolskem letu 2018/2019 bodo učenci preko tekmovanja ekoznanja spoznavali tri vsebine: podnebne spremembe (za šeste razrede), ekosistemi in voda (za sedme razrede) in E kot energija (za osme razrede).

 

Za učence 6. razreda

Gradivo »Podnebne spremembe« je sestavljeno iz dveh delov. V prvem je predstavljen pojem podnebja, predstavljeni so dejavniki, ki vplivajo na podnebje in podnebne spremembe, in vplivi, ki jih imajo podnebne spremembe na vodno oskrbo, prehransko varnost, energetiko, zdravje, biotsko raznovrstnost, pojav ekstremnih vremenskih pojavov, storitvene dejavnosti (turizem). V drugem delu gradiva pa so predstavljeni ukrepi, ki jih z namenom preprečevanja škodljivih posledic podnebnih sprememb lahko sprejmemo kot posamezniki in družba kot celota.

 

Za učence 7. razreda

Gradivo »Ekosistemi in voda« vsebuje pojem ekosistem, strukturo ekosistema, dejavnike, ki tvorijo ekosistem, vrste ekosistemov, vodne vire, rabo vode, načine gospodarjenja z  vodo, vplive, ki jih ima izraba vode na okolje, in načela trajnostnega ravnanja z vodo.

 

Za učence 8. razreda

V gradivu »E kot energija« so predstavljena učinkovita raba energije, smernice trajnostnega razvoja, zelena infrastruktura cestnega, železniškega in pomorskega prometa, kazalniki energije in okolja. Predstavljen je  pomen  oznak energetske izkaznice električnih naprav, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju.